S60

2017 Late

Privaatlukustus*

Privaatlukustuse funktsiooni kasutatakse siis, kui auto jäetakse teenindusse, hotelli parkimisteenusele vms. Kindalaegas lukustatakse ja pakiruumi kaane lukk lahutatakse kesklukustusest – pakiruumi kaant ei ole võimalik enam avada, ei kaugjuhtimispuldi ega esiustel olevate kesklukustuse nuppudega ega kaugjuhtimispult-võtmega.
P3-S60-1246-Låspunkter sekretesslåsning med nyckelblad

Metallvõtme abil kasutatavad lukud.

p3007 låspunkter med sekretesslåsning

Kaugjuhtimispuldiga juhitavad lukud ilmaaktiveeritud puldivõtme ja konfidentsiaalsuslukustuseta.

See tähendab, et ilma võtmeta pulti saab kasutada ainult alarmi sisse/välja lülitamiseks, uste lukust avamiseks ja auto käivitamiseks.

Metallvõtmeta kaugjuhtimispuldi võib seejärel teeninduse või hotelli töötajale üle anda – metallvõti jääb auto omaniku kätte.

Aktiveerimine/desaktiveerimine

Pane võti kindalaeka lukuauku.

Keera puldivõtit 180 kraadi päripäeva.

Võta võti välja. Samal ajal ilmub näidikuploki infoekraanile teade.

Kindalaegas lukustatakse ja pakiruumi ei saa enam kaugjuhtimispuldi või kesklukustuse nupu abil avada.

 Märkus

Ärge sisestage metallvõtit kaugjuhtimispulti tagasi, vaid hoidke seda kindlas kohas.
  • Desaktiveerimine toimub vastupidises järjekorras.

Teavet ainult kindalaeka lukustamise kohta, vt Lukustamine/avamine - kindalaegas.

Kas sellest oli abi?