S60

2017 Late

Liiklusinfo (TP)

See funktsioon võimaldab liiklusteadete edastamise seadistatud raadiojaama RDS võrgus.

Funktsiooni aktiveerimisel kuvatakse sümbol TP. Kui loendis olev jaam edastab ka liiklusinfot, kuvatakse ekraanil tähis TP, vastasel korral on tähis TP hall.

FM-allika tavavaates aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage OK/MENU ja valige .TP.

Kas sellest oli abi?