S60

2017 Late

Kaug-/lähituled

Kui valgusvihu reguleerimise nupp on asendis ja auto elektrisüsteem on võtmeasendis II või kui mootor töötab, aktiveeritakse halbade valgustingimuste korral lähituled automaatselt.
P3-1220-S60/V60/V70/XC70/S80/S80L High/low beam headlights with AUTO position

Roolikang ja nupp valgusvihu reguleerimiseks.

  1. Kaugtulevilgutuse asend
  2. Kaugtulede asend

Lähituled

Kui nupp on asendis , aktiveeruvad lähituled automaatselt videvikus või kui päevavalgus muutub liiga nõrgaks. Ühtlasi lülitatakse lähituled automaatselt põlema ka tuuleklaasipuhastite või tagumiste udutulede sisselülitamisel.

Nupu asendis lülituvad lähituled mootori käivitamisel või süüte keeramisel asendisse II automaatselt põlema.

Kaugtulede vilgutamine

Vii roolikang õrnalt rooli poole, kaugtulede asendisse. Kaugtuled süttivad niikauaks, kuni roolikang lastakse lahti.

Kaugtuled

Kaugtulesid saab sisse lülitada, kui nupp on asendis 1 või . Kaugtulesid saab sisse/välja lülitada, tõmmates roolikangi rooliratta poole lõppasendisse ning lastes seejärel lahti. Kaugtuled saab välja lülitada ka lülitushoova kerge tõmbamisega rooli poole.

Kui kaugtuled on aktiveeritud, süttib näidikuplokil sümbol .

Lisalaternad*

Kui autol on lisatuled, saab juht MY CAR menüüsüsteemi kaudu valida, kas need lülituvad sisse/välja koos kaugtuledega2, vt MY CAR.

  1. 1 Kui lähituled on sisse lülitatud.
  2. * Lisavarustus/tarvik.
  3. 2 Lisatuled tuleb lasta auto elektrisüsteemiga ühendada töökojas. Volvo soovitav pöörduda volitatud Volvo töökotta.

Kas sellest oli abi?