S60

2017 Late

Häälvalimise abifunktsioonid

Abifunktsioonide abil saate häälvalimise süsteemi tundma õppida ja õpetada süsteemi teie häält ja intonatsiooni ära tundma.
  • Hääljuhised: Funktsioon, mis võimaldab süsteemiga tutvuda ja käsklusi jagada.
  • Voice training (kõneõpe): Funktsioon, mis võimaldab kõnetuvastuse süsteemil teie häält ja aktsenti tundma õppiad. Funktsioon võimaldab kasutada üht hääljuhtimise profiili.
  • Lühitutvustus: Funktsioon, mis esitab lühitutvustuse süsteemi töö kohta.

 Märkus

Häältuvastusjuhiste ja häälkoolituse saab käivitada ainult pargitud autos.

Hääljuhised

Suunised saab käivitada MY CAR tavavaates, kui vajutate OK/MENU ja valite SettingsVoice control settingsTutorial.

Juhised on jagatud kolme õppetüki vahel, mille läbimisele kulub kokku umbes viis minutit. Süsteem alustab esimese õppetükiga. Praeguse õpetüki vahelejätmiseks ja järgmise avamiseks vajutage . Eelmise õppetüki juurde naamiseks vajutage nuppu .

Juhiste sulgemiseks vajutage nuppu EXIT.

Kõneõpe

Süsteem kuvab teatud hulga fraase, millega saate süsteemi juhtida. Häälsuunised saab käivitada MY CAR tavavaates, kui vajutate OK/MENU ja valite SettingsVoice control settingsSpeaker adaptation.

Pärast kõneõppe läbimist valige profiilTrained user menüüst User setting.

Pidage meeles, et kui valitud on erinev häältuvastuse keel, on vajalik uus hääle õpe.

Lühitutvustus

Süsteem esitab häälvalimise lühitutvustuse. Tutvustuse käivitamiseks vajutage häälvalimise nuppu ja öelge "Lühitutvustus".

Kas sellest oli abi?