S60

2017 Late

Teeninduse ja remondi broneerimine*

Hallake teenindus-, remondi- ja broneerimisteavet otse Interneti-ühendusega autost.

Selle teenuse

Kehtib teatud mudelitel.

abil on mugav otse autost teenindus- ja remondiaega broneerida. Auto teave saadetakse edasimüüjale, kes broneerib teie jaoks aja. Edasimüüja võtab teiega aja määramiseks ühendust. Teatud riikides tuletab süsteem kokkulepitud aega selle lähenemisel meelde, samuti võib navigatsioonisüsteem1 teile aja saabudes esitada suunised töökotta.

Mida peab teadma enne teenuse kasutamist

Volvo ID ja minu profiil

 • Registreerige Volvo ID. Lisateabe saamiseks ja Volvo ID konto loomiseks vt Volvo ID.
 • Logige veebiportaali My Volvo, avage oma profiil ja sooritage järgmised toimingud.
Veenduge, et auto on profiiliga ühendatud.
Veenduge, et kontaktteave on õige.
Valige Volvo edasimüüja, kellega soovite teeninduse ja remondi asjus ühendust võtta.
Valige eelistatud sidekanal (telefon). Broneerimisteave saadetakse alati autosse ja teile e-kirjaga.

Autos broneeringu tegemise eeldus

 • Autost broneerimisteabe saatmine ja autos selle teabe vastuvõtmiseks peab autos olema loodud Interneti-ühendus.
 • Kuna broneerimisteave saadetakse teie privaatse telefonilepingu kaudu, küsitakse teilt, kas soovite teabe saata. Küsimus esitatakse üks kord ja kehtib valitud ühendusele piiratud aja jooksul.
 • Teenuse toimimiseks ja et süsteem autoga ekraani vahendusel sidet peaks, tuleb teated/hüpikteated lubada. Vajutage MY CAR tavavaates nuppu OK/MENU ja valige Service & repairDisplay notifications

Teenuse kasutamine

Kõik menüüd ja sätted saab avada menüü MY CAR tavavaates, kui vajutate nuppu OK/MENU ja seejärel Service & repair.

Kui teenindusaeg on käes ja kui auto vajab remontimist, teavitatakse sellest näidikupaneelil ja hüpikmenüü kaudu.

P3/P4-CSB_pop-up_Service need

Teenindusteade ekraanil.

Ekraani hüpikmenüü vastusevariantide tähendused.

 • Yes – broneerimistaotlus saadetakse edasimüüjale, kes vastab broneerimispakkumisega. Teenindustuli ja teenindusteade näidikupaneelil kustuvad.
 • No – ekraanil ei kuvata enam hüpikteateid. Teade jääb näidikupaneelile. Kui see on valitud, saate autos broneeringu käsitsi sooritada, vt teavet allpool.
 • Postpone - hüpikmenüü kuvatakse järgmine kord, kui auto käivitatakse.

Teeninduse või remondi käsitsi broneerimine2

Vajutage keskkonsooli nuppu MY CAR ja valige Service & repairDealer informationRequest service or repair.
Sõiduki andmed saadetakse automaatselt edasimüüjale.
Edasimüüja saadab autosse broneeringu pakkumise.
Võtke broneeringu pakkumine vastu või taotlege uut.

Kui broneering on vastu võetud, salvestatakse teave autosse, vt valikut Minu broneeringud. Auto tuletab broneeringuaega ekraanil automaatselt meelde ja suunab teid töökotta.

Töökojakülastuse saate broneerida ka rakenduse My Volvo kaudu. Rakenduses My Volvo broneerimiste avamiseks valige "My bookings" (minu broneeringud) ja valige "Update" (uuenda).

Minu broneeringud2

Broneerimisteabe kuvamiseks auto ekraanil. Võtke broneeringu pakkumine vastu või taotlege uut.

Valige Service & repairMy bookings.

Edasimüüjale helistamine2

Edasimüüjale saate helistada, kui telefon on autoga ühendatud.

Valige Service & repairDealer informationCall dealer.

Navigeerimissüsteemi kasutamine2,1

Sisestage töökoda navigeerimissüsteemis sihtkohaks või vahepunktiks.

Valige Service & repairDealer informationSet single destination.
Valige Service & repairDealer informationAdd as waypoint.

Sõiduki andmete saatmine2

Sõiduki andmed saadetakse Volvo kesksesse andmebaasi (mitte teie edasimüüjale), kust Volvo edasimüüjad saavad sõiduki identifitseerimisnumbri (VIN3) alusel sõiduki teabe laadida. Number on trükitud auto teenindus- ja garantiibrošüüri, samuti leiate selle esiklaasi sisekülje alumisest vasakust nurgast.

Valige Service & repairSend car data.

Broneerimisteave ja sõiduki andmed

Kui otsustate autost teenindusaja broneerida, saadetakse broneerimisteave ja sõiduki andmed. Sõiduki andmed sisaldavad järgnevat teavet.

 • Teeninduse vajadus
 • Funktsiooni olek
 • Vedelike tasemed
 • Mõõdiku näit
 • Sõiduki identifitseerimisnumber (VIN3)
 • Auto tarkvaraversioon.
 1. 1 Rakendub süsteemile Sensus Navigation.
 2. 2 Kehtib teatud mudelitel.
 3. 3 Sõiduki identifitseerimisnumber

Kas sellest oli abi?