S60

2017 Late

Lukustamine/avamine - kindalaegas

Kindalaegas saab lukustada/lukust avada üksnes juhtimispuldis oleva võtmega.

Teavet võtme kasutamise kohta vt peatükist Liigenduv muukliist - lahti-/kokkuliigendamine.

P3-1446 Locking/Unlocking the Glove compartment

Sisestage võti kindalaeka lukuauku, nagu joonisel näidatud.

Keera puldivõtit 90 kraadi päripäeva.

Võta võti välja.

  • Lukust avamine toimub vastupidises järjekorras.

Teavet auto uste seestpoolt lukustamise kohta vt peatükist Privaatlukustus.

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?