S60

2017 Late

Kohanduv püsikiirusehoidja* - ajaintervalli seadistamine

Kohanduv püsikiirushoidik (ACC – Adaptive Cruise Control) aitab juhil hoida ohutut pikivahet eessõitva autoga.
P4-1220-ACC Ändra avstånd

Eessõitva sõiduki suhtes on võimalik valida viie erineva intervalli vahel, mis kuvatakse näidikuplokis 1-5 horisontaaljoonena – mida rohkem jooni, seda pikem on intervall. Üks triip vastab umbes 1 -sekundilisele vahele eespool paikneva sõidukiga, samas kui 5 triipu vastab ligikaudu 3 sekundile.

Aja-pikivahe seadistamine/muutmine:

  • Keerake rooli klahvistiku pöördlülitit (või kasutage kiirusepiirajata autol nuppe /).

Väiksel kiirusel ja väikeste vahemaade korral suurendab kiirusehoidik intervalli kergelt.

Kohanduv kiirusehoidik võimaldab intervalli teatud olukordades märgatavalt muuta, et auto saaks eesoleva sõiduki järel sujuvalt ja mugavalt sõita.

Arvestage sellega, et lühike intervall jätab juhile võimalike ootamatute olukordade tekkimisel liikluses väga lühikese aja reageerimiseks ja tegutsemiseks.

Sama sümbol kuvatakse ka Pikivahe hoiatuse aktiveerumise korral.

 Märkus

Kasutage üksnes kohalikus liikluseeskirjas lubatud ajaintervalle.

Kui adaptiivne kiirushoidik ei näi reageerivat selle aktiveerimisel, võib kiiruse suurendamist takistada ajaline vahe eessõitva sõidukiga.

Mida kõrgem käik, seda pikem on etteantud ajaintervalli kohta arvutatav kaugus meetrites.

Lugege lisateavet kiiruse haldamise kohta.

Kas sellest oli abi?