S60

2017 Late

Kohanduv püsikiirusehoidja* - väljalülitatud

Kohanduv püsikiirushoidik (ACC – Adaptive Cruise Control) aitab juhil hoida ohutut pikivahet eessõitva autoga.

Nupustik kiiruspiiraja korral

Adaptiivne püsikiirusehoidik lülitatakse välja rooliratta nupuga rooliratta klahvistikul - seadistatud/salvestatud kiirus kustutatakse ja seda ei saa nupuga taastada.

Ilma kiirusepiirajata klahvistik

Kohanduv kiirusehoidik lülitub lühikese vajutusega roolinupule ooterežiimi. Väljalülitamiseks vajutage korraks uuesti - seadistatud/salvestatud kiirus kustutatakse ja seda ei saa nupuga taastada.

Kas sellest oli abi?