S60

2017 Late

Tüübitähised

Tüübimärgis, sõiduki VIN-kood jne., sh. sõidukikohased andmed on tähistatud sõiduki tehasesiltidel.

Kleebise asukoht

P3-1617-Type approval, labels, not China, Russia and Saudi Arabia

Joonis on skemaatiline – üksikasjad võivad riigist ja mudelist olenevalt erineda.

Tüübitunnus, VIN-kood, lubatud maksimaalne mass ja tooni kooditunnus ning tüübi heakskiidunumber. Silt paikneb uksepiilaril ja on nähtav, kui parempoolne tagauks on avatud.
Silt A/C süsteemile.
Seisukütteseadme kleebis.
Mootori tüübitunnus ja seerianumber.
Mootoriõli etikett.
Käigukasti tüübitunnus ja seerianumber.
Manuaalkäigukast
Automaatkäigukast
Auto identifitseerimisnumber - VIN-kood.

Täpsem teave auto kohta on toodud registreerimisdokumendis.

 Märkus

Kasutusjuhendis kujutatud andmeplaadid ei tarvitse vastata täpselt sõidukile paigaldatud andmeplaatidele. Neil kujutatakse nende ligikaudset välimust ja asukohta autos. Teie konkreetse auto andmed on esitatud teie auto andmeplaatidel.

Kas sellest oli abi?