S60

2017 Late

Püsikiiruse hoidja* - ooterežiimi lülitamine

Püsikiiruse hoidja (CC – Cruise Control) aitab juhil hoida ühtlast sõidukiirust.

Alljärgnevalt on kirjeldatud lülitamist ooterežiimi.

P4-1420-Farthållare Rattknappar u LIM

Rooliratta juhtnupud ja näidikupaneel ilma kiirusepiirajata

P4-1220-Farthållare Rattknappar m LIM

Rooliratta juhtnupud ja näidikupaneel kiirusepiirajaga autodel

Volvo esindusel on ajakohastatud andmed iga turunduspiirkonna kohta.

  1. Püsikiirushoidik – sisse/välja lülitamine.
  2. Ooterežiim lõpeb ja salvesatud kiirus taastub.
  3. Ooterežiim
  4. Aktiveerige ja reguleerige kiirust.
  5. Valitud kiirus (HALL = ooterežiim).
  6. Kiirusehoidik aktiivne - VALGE sümbol (HALL = ooterežiim).

Kiirusehoidik lülitatakse välja roolinupuga (1) või mootori seiskamisega - seadistatud/salvestatud kiirus kustutatakse ja seda ei saa nupuga taastada.

  1. 1 Volvo esindusel on ajakohastatud andmed iga turunduspiirkonna kohta.

Kas sellest oli abi?