S60

2017 Late

Klaasipuhastid

Esiklaasi klaasipuhastajad tuleb väljavahetamiseks suunata hooldusasendisse.

Hooldusasend

P3-1320-x60-Torkarblad serviceläge

Tuuleklaasi puhastiharjad teenindusasendis.

Selleks, et tuuleklaasi puhastiharju oleks võimalik vahetada, puhastada või tõsta (näiteks jää eemaldamiseks tuuleklaasilt), peavad need olema hooldusasendis.

 Oluline

Enne klaasipuhasti harjade seadmist tööasendisse veenduge, et need ei ole kinni külmunud.
Sisestage kaugjuhtimispult süütelukku1 ja vajutage lühidalt nuppu START/STOP ENGINE, millega lülitatakse sõiduki elektrisüsteem süüteasendisse I. Täpsema teabe saamiseks süüteasendite kohta tutvuge teabega peatükis Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes.
Vajutage START/STOP ENGINE nuppu lühidalt uuesti, et viia auto elektrisüsteem võtmeasendisse 0.
3 sekundi jooksul viige parempoolne roolikangi lüliti üles ja hoidke seda selles asendis umbes 1 sekundi jooksul.
Klaasipuhastid liiguvad nii üles suunatud asendisse.

Puhastiharjad naasevad oma algasendisse, kui vajutada lühidalt START/STOP ENGINE nuppu auto elektrisüsteemi võtmeasendisse I viimiseks (või kui auto käivitatakse).

 Oluline

Kui tööasendis klaasipuhastid on tuuleklaasilt üles keeratud, tuleb need enne aktiveerimist keerata tuuleklaasile tagasi. See on vajalik mootoriruumi kaane värvi kriimustamise vältimiseks.

Klaasipuhastite vahetamine

p3007 byte av torkarblad 1
p3007 byte av torkarblad 2
p3007 byte av torkarblad 3

Liigendage puhasti üles siis, kui see on teenindusasendis. Vajutage klaasipuhasti raamil olevat nuppu ja tõmmake puhasti selle hoidikuga paralleelselt välja.

Lükake uus klaasipuhasti kohale, kuni kuulete klõpsatust.

Kontrollige, kas klaasipuhasti on kindlalt paigas.

Asetage puhasti tagasi vastu tuuleklaasi.

Puhastid liiguvad teenindusasendist algasendisse siis, kui vajutate lühidalt START/STOP ENGINE nuppu, et viia auto elektrisüsteem võtmeasendisse I (või auto käivitamisel).

P3-1320-x60-Rengöring torkarblad

 Märkus

Klaasipuhastite harjad on erineva pikkusega. Juhipoolne hari on pikem kui kaassõitjapoolne.

Puhastamine

Täpsema teabe saamiseks klaasipuhastite ja tuuleklaasi puhastamise kohta tutvuge teabega peatükis Autopesula.

 Oluline

Kontrollige klaasipuhasti harju regulaarselt. Hoolduseta jätmisel lüheneb klaasipuhasti harjade kasutusiga.
  1. 1 Pole vajalik võtmevaba lukustuse ja käivitussüsteemiga autode puhul.

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?