S60

2017 Late

Parktuled

Parktuled lülitatakse sisse esitulede juhtnupu abil.
P3-1320 Parking lights, 4-position handle

Esitulede lüliti on parktulede asendis.

Keerake nupp asendisse (numbrimärgi valgustus lülitub samal ajal sisse).

Kui auto elektrisüsteem on süüteasendis II või kui mootor töötab, siis lülituvad gabariiditulede asemel sisse päevatuled.

Kui õues on pime ja pakiruum avatakse, süttivad auto tagumised gabariidituled, et tagant tulevaid autosid hoiatada. See toimub olenemata nupu või auto süütevõtme asendist.

Kui sõidate kauem kui 30 sekundit kiirusel maksimaalselt 10 km/h (ligikaudu 6 miili tunnis) või kui kiirus ületab 10 km/h (ligikaudu 6 miili tunnis), lülitatakse sisse päevatuled ja kombineeritud näidikupaneelil kuvatakse Vali tulede lüliti lähteasend, mis palub teil valida muu režiimi kui .

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?