S60

2017 Late

Meediumiotsing

Seadmetest saab otsinguvaliku abil muusikat otsida. Otsingufunktsioon sirvib USB, disc ja kõvaketast.

Meediumiotsingut on võimalik kasutada allikate Disc, USB ja HDD tavavaates.

Allika tavavaates aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage OK/MENU ja valige Media search.

Otsingu funktsioon

P3-1346-x60-Skrivhjul mediasök

Otsing valikuratta abil.

  1. Märkide loend.
  2. Sisendrežiimi muutmine (vt järgmist tabelit).

Sisestage otsingusõnad valikuratta abil.

Keera TUNE soovitud täheni ja vajuta kinnitamiseks nuppu OK/MENU. Kasutada saab ka keskkonsooli juhtpaneelil olevaid numbri- ja tähenuppe.

Numbrite ja erimärkide sisestusrežiimi valimiseks või tulemuste loendisse siirdumiseks keerake nuppu TUNE ühele sisestusrežiimi muutmise loendis (2) olevale valikule (vt selgitust allolevas tabelis) ning vajutage nuppu OK/MENU.

Seejärel sisestage järgmine täht jne.
Kui olete otsingusõnaga rahul, valige Search.
Toimub otsing. Tulemused kuvatakse ja rühmitatakse järgmiselt: esitaja, album, helirada, žanr, aasta, autor.
Valige TUNE abil kategooria ja vajutage OK/MENU.
Meediumi valimiseks keerake nuppu TUNE, taasesituse alustamiseks vajutage nuppu OK/MENU.
123/ABCValige tähtede või numbrite sisestamine nupuga OK/MENU.
MOREValige erimärkide sisestamine nupuga OK/MENU.
SearchTehke meediumiotsing.
{ | }

Lülitub valikurattalt väljale Keyword:. Liigutage kursorit nupuga TUNE. Kustutage kirjavead nupuga EXIT. Valikurattale naasmiseks vajutage OK/MENU.

Juhtpaneelil olevate numbri- ja tähenuppude abil saab väljal Keyword: muudatusi teha.

Lühike vajutus nupul EXIT kustutab sisestatud tähe. Pikk vajutus EXIT-nupul kustutab kõik sisestatud tähemärgid.

Numbriklahvidega sisestamine

P3/P4-1420-numerical keyboard

Numbriklahvistik.

Tähemärkide sisestamiseks saab kasutada ka keskkonsooli nuppe 0-9, * ja #.

Nupu 9 vajutamisel ilmub riba koos kõigi tähemärkidega1 nuppude all, nt W, x, y, z ja 9. Kiire nupuvajutusega sirvitakse tähemärke.

  • Peatage kursor soovitud tähemärgil ja valige see; tähemärk kuvatakse sisestusjoonel.
  • Kustutage/muutke nupuga EXIT.

Numbri sisestamiseks hoidke all vastavat numbriklahvi.

  1. 1 Iga nupuga sisestatav tähemärk sõltub riigist/keelest.

Kas sellest oli abi?