S60

2017 Late

Liiklusmärkide tuvastamine – RSI (Road sign information)*

Liiklusmärkide tuvastamise funktsioon (RSI – Road Sign Information) aitab sõiduki juhil pidada meeles kiirusega seotud liiklusmärke, millest sõiduk on möödunud.
P4/P3-1220-RSI Läsbara trafikskyltar

Loetavate kiirusega seotud märkide näited

Liiklusmärkide tuvastamise funktsioon RSI annab teavet lubatud piirkiiruse, kiirtee ja maantee alguse/lõpu ning möödasõidu keelu ala kohta.

Pärast möödumist nii kiirtee/maantee märgist kui ka kiiruspiirangu märgist otsustab liiklusmärkide lugemise funktsioon RSI piirkiiruse märgi kuvamise kasuks.

 Hoiatus

RSI ei toimi kõikides olukordades, vaid on mõeldud ainult täiendavaks abiks.

Juht vastutab alati sõiduohutuse tagamise ning kohaldatavate liikluseeskirjade ja õigusnormide järgimise eest.

  1. 1 Näidikuplokis kuvatavad liiklusmärgid olenevad riigist - juhendi joonistel on toodud vaid mõned näited.

Kas sellest oli abi?