S60

2017 Late

Rehvirõhu jälgimissüsteem (TPMS)* – üldine teave

Rehvirõhu jälgimissüsteem TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) hoiatab juhti, kui auto ühe või mitme rehvi rõhk on liiga madal.

Süsteemi kirjeldus

Rehvirõhu jälgimissüsteem TPMS kasutab iga ratta õhuventiili sees paiknevaid andureid. Kui autoga sõita kiirusel ca 30 km/h(20 mph), siis süsteem mõõdab rehvirõhku.

Nii tehases paigaldatud kui ka valikuliste rataste ventiilidesse saab paigaldada TPMS-andurid.

Tavalist rehvihooldust süsteem ei asenda.

Teated

Kui rõhk on liiga madal, süttib näidikupaneelil hoiatussümbol ja kuvatakse üks järgmistest teadetest:

  • Rehvirõhk on madal Kontrolli paremat esiratast
  • Rehvirõhk on madal Kontrolli vasakut esiratast
  • Rehvirõhk on madal Kontrolli paremat tagaratast
  • Rehvirõhk on madal Kontrolli vasakut tagaratast
  • Rehvi peab pumpama Kontrolli paremat esirehvi
  • Rehvi peab pumpama Kontrolli vasakut esirehvi
  • Rehvi peab pumpama Kontrolli paremat tagarehvi
  • Rehvi peab pumpama Kontrolli vasakut tagarehvi
  • Rehvirõhusüsteem Vajalik hooldus

Kui kasutatakse TPMS-anduritega rattaid või kui anduril on rike, kuvatakse Rehvirõhusüsteem Vajalik hooldus.

Õige rehvirõhk on toodud rehvirõhu tabelis, vt Rehvid - rehvirõhk.

 Oluline

Tõrke ilmnemisel TPMS-süsteemis vilgub kombineeritud näidikupaneeli märgutuli ligikaudu 1 minuti jooksul kiiresti ja jääb seejärel põlema. Näidikupaneelil kuvatakse ka vastav teade.

Kas sellest oli abi?