S60

2017 Late

Rool

Rooli on võimalik seadistada erinevatesse asenditesse. Roolil on nupp helisignaali ja püsikiirusehoidja aktiveerimiseks, samuti menüü-, audio- ja telefonifunktsioonide juhtimiseks.

Reguleerimine

P3-1420-Inställning ratt

Rooli reguleerimine.

  1. Kang - rooli vabastamine
  2. Rooli võimalikud asendid
Rooli vabastamiseks tuleb kangi juhi suunas tõmmata.
Reguleeri rool endale sobivasse asendisse.
Rooli asendi fikseerimiseks lükka kang tagasi. Juhul kui kang on jäik, vajuta rooli kergelt samal ajal kui kangi tagasi lükkad.

 Hoiatus

Enne sõidu alustamist reguleerige rooli ja fikseerige see.

Kiirusest sõltuva roolivõimenduse* roolimisjõudu saab reguleerida, vt Roolivõimsuse reguleerimine.

Klahvistikud* ja labad*

P3-1420-S60/V60Keypads and paddles steering wheel

Roolil asuvad klahvistikud ja labad.

  1. Kiirusehoidik* ja Kohanduv kiirusehoidik – ACC*.
  2. Laba käsitsi käiguvahetuseks automaatkäigukastiga, vt Automaatkäigukast - Geartronic.
  3. Heli ja telefoni juhtimine, vt teavet eraldi lisast Sensus Infotainment.

Helisignaal

P3-1420-S60/V60/V60H Horn

Helisignaal.

Signaali andmiseks vajuta rooli keskkohta.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?