S60

2017 Late

Kaugkäivitus (ERS) - kasutamine

Kaugkäivitus (ERS – Engine Remote Start) tähendab, et auto mootori saab salongi soojendamiseks/jahutamiseks enne lahkumist eemalt käivitada. ERS aktiveeritakse võtmega või rakenduse Volvo On Call*, vt Rakendus Volvo On Call.
P3-1346-Fjärrnyckel fjärrstart (ERS)

Kaugkäivituse nupud võtmel.

 1. Luku avamine
 2. Lukustus
 3. Valgustuse sisselülitamine sõidukile lähenemisel
 4. Luku avamine, pakiruumi kaas
 5. Informatsioon 1

Mootori käivitamine distantskäivitusest

Mootori kaugkäivitamiseks peab auto olema lukus ja kapott suletud.

Toimi järgmiselt:

 1. Vajutage lühiajaliselt võtme nuppu (2).
 2. Sellele peab vahetult järgnema pikk vajutus – vähemalt 2 sekunditnupule (3).

Kui distantskäivituse tingimused on täidetud, siis selle rakendamisel toimub järgnev:

 1. Suunatuled vilguvad lühikese intervalliga mitu korda.
 2. Mootor käivitub.
 3. Suunatuled süttivad kolmeks sekundiks põlema, millega kinnitatakse mootori käivitumist.

 Märkus

Pärast kaugjuhtimispuldiga käivitamist jääb auto lukku, kuid liikumisandur on välja lülitatud*.

PCC 1-võtme korral

P3-1220-Fjärrnyckel Symbol 'i'

Juhul kui kõik distantskäivituse tingimused on täidetud, siis lähenemisvalgustuse märgutuli1 vilgub nupu vajutamisel mitu korda ja jääb seejärel hõõguma. Samas ei tähenda see, et distantskäivituse süsteem oleks mootori käivitanud.

Kontrollimiseks, kas distantskäivituse süsteem on mootori käivitanud, võib kasutaja vajutada nuppu (5) – mootori käivitumise korral on nupud (2) ja (3) valgustatud.

Sisselülitatavad funktsioonid

Mootori distantskäivitamisel lülituvad sisse järgmised funktsioonid:

 • Kliimasüsteem
 • Heli-/videosüsteem
 • Lähenemisvalgustuse kestus.

Väljalülitatud olekus olevad funktsioonid

Mootori distantskäivitamisel on järgmised funktsioonid väljalülitatud olekus:

 • esituled
 • Parktuled
 • Numbrituled
 • Tuuleklaasipuhasti.

Distantskäivitus on peatatud

Distantskäivitatud mootor seiskub järgmistel tingimustel:

 • Vajutatakse kaugjuhtimispuldi nuppu (1), (2) või (4);
 • Sõiduki lahtilukustamisel
 • Ukse avamisel
 • Gaasi- või piduripedaali vajutamisel
 • Käigukangi suunamisel mõnda muusse asendisse peale P
 • Kui kaugkäivituse aktiivne aeg on rohkem kui 15 minutit.

Kaugkäivitatud mootori seiskamisel süttivad suunatuled kolmeks sekundiks põlema.

Kas sellest oli abi?