S60

2017 Late

Teated - käsitlemine

Näidikuploki infoekraanile kuvatavate teadete lugemine ja teadete sirvimine toimub roolisamba vasakpoolse hoova lüliti abil.

Hoiatuse, info või indikaatorsümboli kuvamisel kuvatakse ekraanil samal ajal vastav teade. Veateade salvestub mäluloendisse kuni rikke kõrvaldamiseni.

Teate vastuvõtmise kinnitamiseks vajutage OK roolisamba vasakpoolse hoova lülitil. Teadete kerimine pöördnupu abil.

 Märkus

Kui pardaarvuti kasutamise ajal ilmub hoiatusteade, tuleb teade enne eelmise tegevuse jätkamist läbi lugeda (vajutada OK).

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?