S60

2017 Late

Püsikiiruse hoidja* - Seadistatud kiiruse taastamine

Püsikiiruse hoidja (CC – Cruise Control) aitab juhil hoida ühtlast sõidukiirust.

Pärast ajutist väljalülitamist ja ooterežiimis olekut toimub üleminek seadistatud kiirusele.

P4-1420-Farthållare Rattknappar u LIM

Rooliratta juhtnupud ja näidikupaneel ilma kiirusepiirajata

P4-1220-Farthållare Rattknappar m LIM

Rooliratta juhtnupud ja näidikupaneel kiirusepiirajaga autodel

Volvo esindusel on ajakohastatud andmed iga turunduspiirkonna kohta.

  1. Püsikiirushoidik – sisse/välja lülitamine.
  2. Ooterežiim lõpeb ja salvesatud kiirus taastub.
  3. Ooterežiim
  4. Aktiveerige ja reguleerige kiirust.
  5. Valitud kiirus (HALL = ooterežiim).
  6. Kiirusehoidik aktiivne - VALGE sümbol (HALL = ooterežiim).

Kiirusehoidiku uuesti aktiveerimiseks ooterežiimist:

  • Vajuta rooli nuppu .
>Näidikuploki märgistus (5) ja sümbol (6) muutub HALLIST VALGEKS - auto kasutab viimati salvestatud kiirust.

 Märkus

Kui kiirus on taastatud nupu valimisega, võib kiirus märgatavalt suureneda.

  1. 1 Volvo esindusel on ajakohastatud andmed iga turunduspiirkonna kohta.

Kas sellest oli abi?