S60

2017 Late

Tagumine udutuli

Piiratud nähtavuse korral udus lülitage põlema tagumine udutuli, et teised liiklejad märkaksid eessõitvat sõidukit võimalikult varakult.
P3-1320 Rear fog light, 4-position handle

Tagumise udutule nupp.

Tagumist udutuld saab sisse lülitada ainult sel juhul, kui võti on asendis II või mootor töötab ja esitulede reguleerimise nupp on asendis või .

Sisse- ja väljalülitamiseks vajutage nuppu. Tagumise udutule sisselülitumisel süttivad vastav sümbol näidikuplokis ja nupu märgutuli.

Tagumine udutuli lülitatakse automaatselt välja START/STOP ENGINE nupu vajutamisel või kui esitulede juhtnupp viiakse asendisse või .

 Märkus

Eeskirjad tagumiste udutulede kasutamise kohta on riigiti erinevad.

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?