S60

2021 Early

Tuuleklaasi soojenduse aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Soojendusega tuuleklaas võimaldab aknalt kiiresti udu ja jää eemaldada.

Tuuleklaasi soojenduse aktiveerimine ja inaktiveerimine keskkonsooli abil

Keskkonsoolil on füüsiline nupp tuuleklaasi soojenduse kiireks kasutamiseks.

P5/P6-1746–Climate–Physical button windscreen
Nupp keskkonsoolil.
Vajutage korduvalt nuppu, et lülituda kolme järgmise taseme vahel.
  • Tuuleklaasi soojendus on sisse lülitatud.
  • Tuuleklaasi soojendus ja maksimaalne sulatus on sisse lülitatud.
  • Väljalülitatud.
Soojendusega tuuleklaas ja maksimaalne sulatus lülitatakse sisse/välja ning nupu märgutuli süttib/kustub.

Tuuleklaasi soojenduse aktiveerimine ja inaktiveerimine keskekraani abil

P5-1507-Icon-settings-climate
Avage keskekraanilt kliimavaade, vajutades sümbolit kliimarea keskel.
P5/P6-1846–Climate–Button electric windscreen
Vajutage Elektriline.
Soojendusega tuuleklaas lülitatakse sisse/välja ning nupu märgutuli süttib/kustub.

 Märkus

Kolmnurksel ala tuuleklaasi kummaski servas ei ole elektrisoojendust ja jää võib seal kauem sulada.

 Märkus

Tuuleklaasi elektrisoojendus võib mõjutada transponderite ja muude sideseadmete tööd.

 Märkus

Kui aktiveeritakse tuuleklaasi elektrisoojendus ja funktsioon Start/Stop on mootori automaatselt peatanud, käivitatakse mootor uuesti.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?