S60

2021 Early

Ökonoomne sõiduviis

Ökonoomsem sõiduviis võib vähendada kütusekulu.

Enne sõitmist

 • Võimaluse korral tuleb auto enne sõitmist eelsoojendada.
 • Kui külma ilma korral pole eelsoojendamine võimalik, kasutage esmalt istme- ja roolisoojendust. Vältige kogu salongi soojendamist, sest nii kulutatakse käivitusakut.
 • Vältige auto soojendamist tühikäiku kasutades.
 • Rehvide ja rehvirõhu valik võib mõjutada ka energiakulu – küsige sobivate rehvide kohta nõu volitatud Volvo teenindusest.
 • Ärge hoidke autos liigseid esemeid – mida suurem on auto koormus seda suurem energiatarbimine.

Sõidu ajal

 • Aktiveerige sõidurežiim Eco.
 • Kasutage võimalikult sageli käiguasendit D.
 • Manuaalse käiguvahetusega sõites kasutage suurimat võimalikku käiku. Kasutage käigukangi näidikut.
 • Sõitke ühtlasel kiirusel ning hoidke piisavat distantsi teistest sõidukitest ja takistustest, et vältida pidurdamist, võimaluse korral pidurdage mootoriga.
 • Suurel kiirusel energiakulu suureneb, kuna kiiruse suurenemisel suureneb tuuletakistus.
 • Külma ilma korral vähendage võimaluse korral akende, peeglite, istmete ja rooli elektrisoojendust.
 • Ärge sõitke avatud akendega.
 • Ärge kasutage auto kallakul paigal hoidmiseks gaasipedaali. Selle asemel aktiveerige paigal hoidmise ajaks automaatne pidurdusfunktsioon.
 • Kasutage hetkelise kütusekulu vaatamiseks pardaarvutit.

 Hoiatus

Ära kunagi liikuva auto mootorit välja lülitada, näiteks mäest allasõidu ajal, sest siis lülituvad välja olulised süsteemid, näiteks rooli- ja pidurivõimendi.

Pärast sõitmist

 • Võimaluse korral parkige kohandatud garaažis.

Kas sellest oli abi?