S60

2021 Early

Sõidurežiim Eco

Sõidurežiim Eco aitab sõita keskkonnasõbralikumalt ja kütusesäästlikumalt.

Kütuse ja keskkonna säästmiseks kasutage seda sõidurežiimi.

Režiimis Eco kohandatakse järgmisi parameetreid.

 • Käigukasti käiguvahetuspunktid.
 • Mootorihaldus ja tulemused gaasipedaali vajutamisel.
 • Vabajooksufunktsioon Eco Coast aktiveeritakse ja mootoriga pidurdamine lülitub välja gaasipedaali vabastamisel kiirusevahemikus 65 kuni 140 km/h (40 kuni 87 mph).
 • Kliimaseadme mõned sätted toimivad vähendatud võimsusel või lülituvad välja.
 • Juhiekraan kuvab teavet ECO mõõdikul, mis hõlbustab keskkonna- ja kütusesäästlikku sõitmist.

Vabakäigufunktsioon Eco Coast

Vabakäigufunktsioon Eco Coast tähendab, et mootoriga pidurdamine lülitatakse välja ja pikemad vahemaad läbitakse auto kineetilise energia varal vabakäiguga. Kui juht vabastab gaasipedaali, katkeb automaatselt käigukasti ühendus mootoriga mis läheb üle tühikäigule. Nii sõites on kütusekulu vähendatud.

Funktsiooni on kõige parem kasutada siis kui saate pikalt veereda nt kerge kallakuga teedel või lähenedes ristmikule või madalama kiirusega alasse sisenemisel.

Vabakäigufunktsiooni aktiveerimine

Funktsioon aktiveerub siis, kui gaasipedaal täiesti vabastatakse ning täidetud on järgmised tingimused.

 • Sõidurežiim Eco on aktiveeritud.
 • Käigukang on asendis D.
 • Kiirus on vahemikus umbes 65-140 km/h (40-87 mph).
 • Maantee kallak ei ole järsem kui umbes 6%.

Vabakäigufunktsiooni kasutamisel kuvatakse juhiekraanil COASTING.

Piirangud

Vabakäigufunktsioon ei ole saadaval järgmistel juhtudel.

 • Mootori ja/või käigukasti töötemperatuur ei ole normaalne
 • Käigukang viiakse asendist D manuaalkäigukasti asendisse
 • Kiirus on väljaspool vahemikku u. 65-140 km/h (40-87 mph)
 • Tee kallak on järsem kui u. 6%
 • Manuaalne käiguvahetus toimub roolilabadega**.

Vabakäigufunktsiooni desaktiveerimine ja väljalülitamine

Teatud olukordades soovite võib-olla funktsiooni desaktiveerida või välja lülitada, et mootoriga pidurdada. Sellisteks juhtudeks võivad olla näiteks sõit järsul teelangusel või peatne möödasõidumanööver – eesmärk on sõita võimalikult ohutul viisil.

Vabakäigufunktsiooni saab desaktiveerida järgmiselt.

 • Vajutage gaasi- või piduripedaali
 • Viige käigukang käsitsiasendisse
 • Käiguvahetamine roolilabadega*.

Vabakäigufunktsiooni väljalülitamiseks tehke järgmist.

 • Muutke sõidurežiimi*
 • Lülitage sõidurežiim Eco funktsioonide vaates välja.

Lühikese vahemaa saab ka vabakäigufunktsioonite veereda. Ka see vähendab kulu. Parima kütusesäästu ja suurema vabaveeremise tagamiseks soovitame vabakäigufunktsiooni siiski aktiveerida.

Kiirushoidik Eco Cruise

Kiirushoidiku kasutamisel režiimis Eco kiirendab ja aeglustab auto teiste sõidurežiimidega võrreldes aeglasemalt, mis aitab säästa rohkem kütust. See tähendab, et auto sõidukiirus saab olla natuke suurem või väiksem kui talletatud kiirus.

 • Sujuval teel võib auto kiirus talletatud kiirusest erineda, kui kiirushoidik on aktiivne ja auto veereb vabalt.
 • Järsul mäkketõusul auto kiirus langeb kuni madalamale käigule lülitamiseni, seejärel algab vähendatud kiirendamine, et saavutada talletatud kiirus.
 • Kallakul võib vabal veeremisel auto kiirus olla natuke suurem või väiksem kui talletatud kiirus. Funktsioon rakendab talletatud kiiruse hoidmiseks mootoriga pidurdamist, vajaduse korral ka jalgpidurit.

Juhi ekraanil olev ECO mõõdik

P5P6-1917-ECO guide in 12 inch driver display
Ökonoomsuse näidik 12-tollisel juhiekraanil*.
P5-1917-SPA-Eco guide in 8 inch driver display
Ökonoomsuse näidik 8-tollisel juhiekraanil.

ECO mõõdik näitab, kui kütusesäästlikult sõidate.

 • Kui sõit on kütusesäästlik, näitab mõõdik madalat väärtust ja osuti paikneb rohelises tsoonis.
 • Kui sõit pole kütusesäästlik, nt tugeval pidurdamise või kiirendamisel, näitab mõõdik suuremat väärtust.

ECO mõõdikul on ka näidik, mis näitab, kuidas eeskujulik juht samades oludes sõidaks. Seda märgib lühike osuti mõõdikul.

Kliimaseade ECO

Sõidurežiimis Eco aktiveeritakse salongis automaatselt ECO kliimaseade, et vähendada energia tarbimist.

 Märkus

Kui sõidurežiim Eco aktiveeritakse, muutuvad paljud kliimaseadme süsteemisätete parameetrid ning elektritarbimist vähendatakse. Teatud sätted saab käsitsi nullida, aga täisfunktsionaalsus taastub alles sõidurežiimi Eco väljalülitamisel või kliima täisfunktsionaalsusega sõidurežiimi Individual* kasutuselevõtmisel.

Kui aknad on udused, lülitage klaasisoojendus sisse maksimaalsel jõudlusel.

 1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?