Välistemperatuurimõõdik

Välistemperatuuri kuvatakse juhi ekraanil.

Andur tuvastab välistemperatuuri.

P5-Temperature gauge in driver display 8 inch and 12 inch
Välistemperatuurimõõdiku asukoht 12-tollisel* ning 8-tollisel juhiekraanil. Joonis on illustreeriv, osad võivad olenevalt auto mudelist erineda.

Kui auto on seisnud, võib temperatuurinäit olla tegelikust kõrgem.

P5-1817-V60-Snowflake symbol in HUD display

Kui välistemperatuur on vahemikus –5 °C kuni +2 °C (23 °F kuni 36 °F), süttib libeduse eest hoiatav lumehelbe sümbol.

Sümbol süttib ka esiklaasinäidikul*, kui auto on sellega varustatud.

Muutke temperatuurimõõdiku jms ühikut süsteemi sätete kaudu keskekraani ülavaates.

  1. * Lisavarustus/tarvik.