Ajaintervalli seadistamine eesoleva sõiduki suhtes

On võimalik määrata, et Pilot Assist* säilitab pikivahet eesoleva sõidukiga.
Px-2037-iCup-Set distance for cruise control functions
Ajaintervalli määramine.
  1. P5-Icon red circle 1Vähendage ajaintervalli
  2. P5-Icon red circle 2Suurendage ajaintervalli
  3. P5-Icon red circle 3Vahemaa hoiatus
Pikivahe suurendamiseks või vähendamiseks vajutage roolil nuppe (1) või (2).
Pikivahe märgutuli (3) näitab kehtivat pikivahet.

Eessõitva sõiduki suhtes on võimalik valida erinevaid ajavahemikke, mida kuvatakse juhiekraanil 1–5 horisontaalse joonena – mida rohkem on jooni, seda pikem on ajavahemik. Üks triip vastab umbes 1 -sekundilisele vahele eespool paikneva sõidukiga, samas kui 5 triipu vastab ligikaudu 3 sekundile.

Pilot Assist võimaldab pikivahet teatud olukordades märgatavalt muuta, et auto saaks eesoleva sõiduki järel sujuvalt ja mugavalt sõita. Väiksel kiirusel ja väikeste vahemaade korral suurendab Pilot Assist veidi pikivahet.

 Märkus

Kui juhiekraanil on auto ja rooli sümbol, jälgib süsteem Pilot Assist eesolevat sõidukit eelmääratud pikivahega.

Kui kuvatakse ainult rool, pole mõistliku pikivahe sees ühtegi ees liikuvat sõidukit.

 Märkus

  • Mida kõrgem käik, seda pikem on etteantud ajaintervalli kohta arvutatav kaugus meetrites.
  • Kasutage üksnes kohalikus liikluseeskirjas lubatud ajaintervalle.
  • Kui juhiabisüsteemid on aktiveeritud, kuid tundub, et ei reageeri kiiruse suurendamisele, võib põhjuseks olla see, et vahemaa eesoleva sõidukini on väiksem kui eelmääratud vahemaa.

 Hoiatus

  • Kasutage ainult vahemaad, mis hetkelistele liiklusoludele.
  • Pidage meeles, et lühike vahemaa piirab ootamatu liiklusolukorra ilmnemisel reageerimiseks ja tegutsemiseks jäävat aega.
  1. * Lisavarustus/tarvik.