Raadio*

Kuulata saab nii FM kui DAB kanaleid.

iCup-2037-Radio app icon

Raadiot saab juhtida keskekraanilt, rooli klahvistikuga või hääljuhtimisega.

iCup-2037-Google play icon

Google Play poest saab alla laadida rohkem raadiorakendusi.

DAB ja FM sidumine

Funktsioon võimaldab lülituda kehva või puuduliku leviga FM ja DAB kanalitelt ümber samale kanalile teises parema leviga kanalite grupis, DAB siseselt ja/või DAB ja FM vahel. Toetatud on ümber lülitamine DAB kanalilt DAB kanalile, DAB kanalilt FM kanalile ning FM kanalilt DAB kanalile. Sidumise saab aktiveerida raadio rakenduse sätetes.

Sortimine

Kui DAB/FM sidumine on aktiveeritud, sisaldab kanalite loend ainult hea leviga kanaleid ning kehvema leviga duplikaadid eemaldatakse, sõltumata sellest, kas tegemist on FM või DAB edastusega. Kui DAB/FM sidumine ei ole aktiveeritud, siis asuvad DAB ja FM kanalid oma vastaval vahelehel.

Kiirkäsud

Rakenduse kasutamise korral saab seda juhtida ka kiirkäskluste abil avavaates.

Raadiosõnumid1

Raadiorakenduse seadetes saab määrata erinevat tüüpi raadioteated, nt. liiklusuudised ja oluline sotsiaalne teave.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kehtib teatud mudelitel.