Volvo Assistance

Katuses asuvad P5-2222-iCup-Ceiling call button symbol ja SOS nupud saavad pakkuda täiendavat turvalisust ja abi, näiteks kui auto ei käivitu, rehvi torkeaugu või avarii korral.

P5-2222-iCup-Over Head Console
Funktsioonid on kättesaadavad auto laes asuvate P5-2222-iCup-Ceiling call button symbol ja SOS nuppude abil.

Avarii korral saab auto juurde saata hädaabiteenistuse, näiteks kiirabi või politsei. Vähem pakiliste probleemide (nt rehvi torkeaugu) korral saab kutsuda autoabi.

 Märkus

Nuppu SOS tohib kasutada vaid õnnetuse, haigushoo või välisohu korral auto ja kaassõitjate vastu. Funktsioon SOS on mõeldud kasutamiseks hädaolukorras. Funktsiooni kuritarvitamine võib tuua kaasa lisakulud.

Nuppu P5-2222-iCup-Ceiling call button symbol saate kasutada ka teistsuguse abi saamiseks, nt. siis, kui teil on küsimusi auto kasutamise kohta või kui vajate maanteeabi.

Süsteem Volvo Assistance jaoks

Laes asuvad nupud on seotud auto ohutus- ja signalisatsioonisüsteemi ning muude süsteemidega, nagu lukustussüsteem ja kliimaseade. Autol on integreeritud modem suhtlemiseks Volvo Assistance klienditeenindusega ja Volvo Cars rakendusega. GNSS-süsteemi (Global Navigation Satellite System) kasutatakse auto asukoha tuvastamiseks.

Isikuandmete töötlemine

Teatud andmeid, sealhulgas isikuandmeid, on vaja töödelda, et võimaldada kõigi teenusega seotud funktsioonide kasutamine. Lisateave tingimuste kohta on saadaval aadressil volvocars.com/intl/legal.

Kontakteerumine Volvo Assistance klienditeenindusega

Volvo Assistance klienditeenindusega ühenduse võtmiseks kasutage auto P5-2222-iCup-Ceiling call button symbol nuppu või Volvo Cars rakendust.

 Märkus

Kõiki Volvo Assistance klienditeeninduse kõnesid võidakse salvestada.