Andmeedastus auto ja teeninduse vahel Wi-Fi kaudu

Volvo teenindustel on spetsiaalne Wi-Fi-võrk andmete edastamiseks auto ja teeninduse vahel. Auto ühendatakse võtme nuppude kasutamisega, seega on tähtis nuppudega võti töökotta kaasa võtta.

Töökojas saab teie hooldustehnik teha veaotsingut ja värskendada võrgu kaudu tarkvara.

Ühendamine võtmega

Auto ühendamiseks töökoja võrguga vajutage kolm korda võtme lukustusnuppu. Selle ühenduse teeb tavaliselt hooldustehnik.

Kui auto on ühendatud Wi-Fi-võrku, kuvatakse keskekraanil tähis P5–1507–Symbol in status bar–Wi-Fi connected.

Võtit ei saa kasutada ühendamiseks teiste Wi-Fi võrkudega.

 Hoiatus

Kui auto on ühendatud teeninduse võrkude ja süsteemidega, ei tohi sellega sõita.