Maksimaalse võimsusega sulatuse aktiveerimine ja deaktiveerimine

Tuuleklaasi maksimaalse võimsusega sulatuse abil saab kiiresti tuuleklaasilt ning külgakendelt udu ja jäidet eemaldada.

Maksimaalse sulatusega deaktiveeritakse kliimasüsteemi ja õhuringluse automaatreguleerimine, lülitatakse sisse õhukonditsioneer ning määratakse ventilaatori kiiruseks 5 ja temperatuuriks HI.

 Märkus

Kui vahetate ventilaatoritaseme tasemele 5, müratase suureneb.

Kui maksimaalse võimsusega sulatuspuhur välja lülitatakse, taastab kliimajuhtimissüsteem eelmised sätted.

Maksimaalse võimsusega sulatuse aktiveerimine ja inaktiveerimine keskkonsoolil

Maksimaalse võimsusega sulatusele kiire juurdepääsu saamiseks on keskkonsoolil füüsiline nupp.

Tuuleklaasi soojendusega* autos tuleb kõigepealt vajutada soojenduse aktiveerimise nuppu ning järgmine vajutus aktiveerib maksimaalse defrosteri. Kolmas vajutus deaktiveerib mõlemad funktsioonid.

P5/P6-1746–Climate–Physical button windscreen
Nupp keskkonsoolil.
Ilma elektrisoojenduseta tuuleklaasiga autode puhul:
Vajutage nuppu.
Maksimaalse võimsusega sulatus aktiveeritakse/desaktiveeritakse ja nupu tuli süttib/kustub. Kui maksimaalse võimsusega sulatus on aktiveeritud, siis ei toimu erinevate kliimatsoonide temperatuuride sünkroniseerimist.
Elektrisoojendusega tuuleklaasiga autode puhul:
Vajutage korduvalt nuppu, et lülituda kolme järgmise taseme vahel.
  • Tuuleklaasi soojendus on sisse lülitatud.
  • Tuuleklaasi soojendus ja maksimaalne sulatus on sisse lülitatud.
  • Väljalülitatud.
Soojendusega tuuleklaas ja maksimaalne sulatus lülitatakse sisse/välja ning nupu märgutuli süttib/kustub.

 Märkus

Maksimaalse võimsusega defroster käivitub teatud viivitusega, et vältida ventilaatoritasemes väikest tõusu, kui soojendusega tuuleklaas nupu kahe kiire vajutusega käivitatakse.

Maksimaalse võimsusega sulatuse aktiveerimine ja inaktiveerimine keskekraanil

Kliimakuva avamiseks puudutage keskekraani allosa keskel asuvat temperatuurinuppu.
P6-XC40BEV-2037–Climate–Button max defroster
Puudutage maksimaalse võimsusega sulatuse nuppu.
Maksimaalse võimsusega sulatus aktiveeritakse/desaktiveeritakse ja nupu tuli süttib/kustub. Kui maksimaalse võimsusega sulatus on aktiveeritud, siis ei toimu erinevate kliimatsoonide temperatuuride sünkroniseerimist.
  1. * Lisavarustus/tarvik.