Ülekande tähised ja teated

Käigukasti rikke korral kuvatakse juhiekraanil tähis ja teade.

 Oluline

Ajamisüsteemi osade kahjustamise vältimiseks kontrollitakse käigukasti töötemperatuuri. Ülekuumenemisohu korral süttib juhi ekraanil ohusümbol ja kuvatakse teade. Järgige teates esitatud soovitust.
TähisSpetsifikatsioon
P5P6-2037-iCup-Transmission symbol

Ülekandes on tekkinud viga.

Lugege juhiekraanile ilmuvat teadet.

P5P6-21w22-iCup-Transmission temperature symbol

Kuum või ülekuumenenud käigukast.

Lugege juhiekraanile ilmuvat teadet.

P5P6-2037-iCup-Reduced speed limit warning symbol

Ülekandesüsteemi ajutine rike.

Lugege juhiekraanile ilmuvat teadet.

Seotud dokumendid