Eesmised udutuled ja kurvituled*

Eesmised udutuled tuleb aktiveerida käsitsi sõitmise ajal ning need aktiveeruvad automaatselt tagurdamisel, et täiendada tagurdustulesid.

Kui auto on varustatud kurvituledega*, süttivad eesmised udutuled hämaras või pimeduses automaatselt, et valgustada diagonaalselt auto ette jäävat ala.

P5/P6-2222-Button, front fog light
Eesmiste udutulede nupp.

Eesmisi udutulesid saab välja lülitada ainult siis, kui auto elektrisüsteem on süüteasendis II ja roolikangi pöördlüliti on asendis P5-1707 Symbol AUTO, P5-1507 Symbol low beam või P5-1507 Symbol position light.

Aktiveerimiseks ja inaktiveerimiseks vajutage nuppu. Kui eesmised udutuled sisse lülitatakse, süttib juhiekraanil olev sümbol P5-1507 Symbol Fog light front.

Udutuled lülituvad automaatselt välja, kui auto välja lülitatakse või roolikangi pöördlüliti seatakse asendisse P5-1507 Symbol zero (light).

 Märkus

Udutulede kasutamise eeskirjad erinevad riigiti.

Kurvituled*

Eesmised udutuled võivad olla varustatud kurvifunktsiooniga, mis valgustab ajutiselt diagonaalselt auto ees olevat ala järsus kurvis rooli keeramise suunas või sisselülitatud suunatulede suunas.

Funktsioon aktiveerub hämaras või pimedas, kui roolikangi valikulüliti on asendis P5-1707 Symbol AUTO või P5-1507 Symbol low beam ja auto liikumiskiirus on aeglasem kui 30 km/h (ligikaudu 20 mph).

Peale selle lülituvad tagurdamisel lisaks tagurdustulele ka mõlemad kurvituled sisse. Kui auto edasi liigub, siis need kustuvad.

  1. * Lisavarustus/tarvik.