Kliimaseadme hooldamine

Õhukonditsioneeri süsteemi hooldamine ja remontimine tuleb lasta teostada esindusteeninduses.

Vigade otsing ja parandamine

Õhu konditsioneerimissüsteem sisaldab fluorestsentsaineid. Lekete tuvastamiseks kasutatakse ultraviolettvalgust.

Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Auto kliimaseadmes on freoonivaba külmutusaine R1234yf. Kliimaseadme külmutusaine tüübi kohta vaadake teavet kapotikaane siseküljel olevalt kleebiselt.

 Hoiatus

Kliimaseadmesüsteem sisaldab rõhu all külmutusagensit R1234yf. SAE J2845 (tehnikute koolitus mobiilse A/C-süsteemi külmutusagensite ohutu hoolduse ja sisalduse alal) nõuete kohaselt tohivad külmutusagensisüsteemi hooldada ja parandada ainult vastava väljaõppe ja sertifikaadiga tehnikud, et tagada süsteemi ohutus.

Seotud dokumendid