Võtmed

Auto füüsilised võtmed on saadaval erinevas variandis. Auto tuvastab, kui võti asub salongi eesosas ning seejärel saab auto käivitada.
P5P6-20w17-Keys overview
Saadaval olevad võtmetüübid on standardvarustuse võti, Key Tag* ja Care Key.1

Standardvarustuse võti ja Care Key on nuppudega. Standardvarustuses olevatele võtmete lisaks saab tellida lisavõtmeid. Võtmeta lukustamise ja avamise süsteemiga* autodele saab tarvikuna osta veidi väiksema ja kergema nuppudeta võtme (Key Tag).

Auto käivitamiseks peab võti asuma salongi eesosas.

Võtmeta lukustamise ja avamise süsteemiga (Passive Entry)* autol võib võti olla auto käivitamiseks ükskõik kus auto sees.

Neid võtmeid on võimalik isiklike eelistuste salvestamiseks erinevate kasutajaprofiilidega siduda.

 Hoiatus

Võti sisaldab nööpelementpatareid. Hoidke uued ja kasutatud akud laste käeulatusest väljas. Kui keegi patarei alla neelab, võib see põhjustada tõsiseid vigastusi.

Kui tootel leidub kahjustusi, nt. patareikatet ei saa korralikult sulgeda, siis ei tohi toodet kasutada. Hoidke defektsed tooted laste käeulatusest väljas.

Standardvõti ja selle nupud

16w17 - SPA - Remote Key with buttons
Võtmel on neli nuppu – üks vasakul ja kolm paremal.

P5-1507 Remote key icon for lock/global close Lukustamine

Üks nupuvajutus lukustab auto ja aktiveerib alarmi*.

Üks pikk vajutus sulgeb kõik aknad ja panoraamkatuseluugi*.

P5-1646-x90-Remote key icon for unlocking Lukustuse avamine

Üks nupuvajutus avab auto lukustuse ja deaktiveerib alarmi*. Üks pikk vajutus avab kõik aknad korraga. Seda saab kasutada näiteks kuuma auto kiireks õhutamiseks enne autosse istumist.

P5-1646-x90-Remote key icon for trunk opening/closing Pakiruumi kaas

Üks nupuvajutus deaktiveerib alarmi* ja avab pakiruumi kaane lukustuse.

P5-1507 Remote key icon for panic alarm Häirefunktsioon

Häirefunktsiooni kasutatakse tähelepanu äratamiseks hädaolukorras. Auto suunatulede ja helisignaali aktiveerimiseks vajutage nupule ja hoidke seda all vähemalt 3 sekundit all või vajutage seda 3 sekundi jooksul kaks korda. Funktsiooni saab lukustuse avamise nupu abil välja lülitada, kui see on vähemalt 5 sekundit aktiivne olnud. Vastasel korral deaktiveeritakse see automaatselt 2 minuti ja 45 sekundi möödudes.

 Hoiatus

Kui keegi jääb autosse, siis veenduge, et elektrilised aknad ja panoraamkatuseluuk* ei saa voolu; selleks võtke võti autost lahkumisel kaasa.

 Märkus

Autosse lukustatud võti on ajutiselt deaktiveeritud ning seda ei saa kasutada enne, kui auto on teise kehtiva võtmega lukust avatud.

Nuputa võti (Key Tag)*

Võtmesildi saab tellida lisavarustusena võtmeta lukustamise ja lukust avamise funktsiooniga autode jaoks. Käivitamine ja võtmeta lukustamine ja lukust avamine toimib samamoodi nagu standardvõtmega. Võti on veekindel kuni umbes 10 meetri (30 jala) sügavusel kuni 60 minutit. Sellel puudub liigenduv võtmetera ning selle patareid ei saa välja vahetada.

Care Key hooldusvõti

Saate määrata kiiruse piirangu, mis on aktiivne siis, kui kasutatakse hooldusvõtit. See piirang on mõeldud selleks, et autot juhitaks ohutult, näiteks siis, kui seda kellelegi laenatakse.

Kui aktiivne võti viiakse autost välja

P6-20w37-DIM-RemoteImmobilizer

Kui mootori töötamise ajal eemaldatakse võti sõidukist, siis pärast viimase ukse sulgemist kuvatakse juhiekraanil teade Autovõtit ei leitud. Rohkem teavet vt kasutusjuhendist. ja kostab helisignaal.

Teade kaob ekraanilt, kui võti tuuakse autosse tagasi ja vajutatakse parempoolsel klahvistikul O nuppu või pärast kõigi uste sulgemist.

Sidetõrked

Elektromagnetväljad ja -kiirgus võivad võtme võtmevaba käivitamise ning lukustamise ja lukust avamise* funktsioonide tööd häirida.

 Märkus

Vältige võtmete hoidmist metallesemete või elektroonika lähedal (nt. mobiiltelefonid, tahvlid, sülearvutid või laadijad). Eelistatavalt mitte lähemal kui 10-15 cm (4-6 tolli).

Kui häiringud jätkuvad - kasutage lukust avamiseks võtme liigenduvat võtmetera. Seejärel asetage võti alarmi väljalülitamiseks ja auto käivitamise võimaldamiseks topsihoidikus asuvasse tagavaralugerisse.

 Märkus

Kui võtme lugemine toimub tagavaralugeri abil, siis veenduge, et topsihoidik oleks eraldatud teistest läheduses asuvatest autovõtmetest, metallesemetest ja elektroonikast (nt. mobiiltelefonid, tahvlid, sülearvutid või laadijad). Need esemed võivad funktsioone häirida.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Joonis on illustreeriv, osad võivad olenevalt auto mudelist erineda.