Kasutaja andmete lähtestamine

Kasutaja andmed ja süsteemi seaded taastatakse keskekraanilt.
Seadeid saab taastada nende vaikeväärtusele:
  • rakenduse seaded
  • võrguseaded (ainult administraatori poolt)
  • tehaseseadete taastamine (ainult administraatori poolt) – kustutatakse profiilid, kasutaja andmed, ühendatud võtmed ja isiklikud seaded.

Omaniku muutumisel tuleb kasutaja andmed ja süsteemi seaded tehaseseadistuse abil lähtestada.

Seadete taastamine keskekraanilt

Vajutage iCup-2037-Settings symbol.
Soovitud seade taastamiseks liikuge edasi Süsteem, Lähtestamise suvand.

Kasutajaprofiilil peavad võrguseadete või auto tehaseseadete taastamiseks olema administraatoriõigused, nende saamiseks klõpsake Admini õiguste saamine suvandil Profiili seaded valikus. Omaniku profiilil on alati administraatoriõigused.

Tehaseseadete taastamiseks peavad kõik auto võtmed asuma autos.