Temperatuuri reguleerimine esiistme jaoks

Temperatuuri saab seada esiistme1 kliimavööndite jaoks sobivale astmele.
Juhtseadme avamiseks puudutage keskekraani allosa keskel asuvat temperatuurinuppu.2
Temperatuuri tõstmiseks või vähendamiseks puudutage temperatuuri tähise kõrval asuvaid nooli. Kui temperatuur on sünkroniseeritud, siis on võimalik puudutada ka otse nooli, ilma eelnevalt temperatuurinuppu puudutamata.
Temperatuur muutub ja nupp näitab määratud temperatuuri.

 Märkus

Soojendamist või jahutamist ei saa kiirendada tegelikult soovitud temperatuurist kõrgema või madalama temperatuuri valimisega.
  1. 1 Kahevööndilise kliima puhul ka tagaistme jaoks.
  2. 2 Kui temperatuuri sünkroniseerimine on desaktiveeritud, siis kuvatakse kehtivat temperatuuri nii juhi kui ka kaassõitja poolel.

Seotud dokumendid