Pirni vahetamine

Autol on ainult LED1-tuled ja seetõttu ei ole vahetatavaid hõõglampe. Kui tuledega tekib mõni probleem, võtke ühendust teenindusega2.

LED1-lampide tõrke korral tuleb üldjuhul kogu valgustiüksus välja vahetada.

 Märkus

Pirnide kohta täiendava teabe saamiseks pöörduge Volvo esinduse või Volvo volitatud töökoja poole.

 Märkus

Välisvalgustusel, nt esituledel ja tagatuledel võib aeg-ajalt tekkida klaasisisene kondensaat. See on normaalne ja kogu välisvalgustus peab sellele vastu. Kondensaat aurustub tule seest, kui tuli mõneks ajaks sisse lülitada.
  1. 1 LED (Light Emitting Diode) (valgusdiood)
  2. 2 Soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.