Kliimaseade – andurid

Kliimaseadmesüsteemil on mitu andurit, mille abil auto kliimat reguleeritakse. Ärge katke ega blokeerige andureid riiete ega muude esemetega.

Andurite paigutus

iCup-22w22-China-S/V/XC60-Climate sensors overview
  1. P5-Icon red circle 1Päikeseandur – näidikuploki ülaosas.
  2. P5-Icon red circle 2Niiskusandur – salongi tahavaatepeegli korpuses.
  3. P5-Icon red circle 3Välistemperatuuri andur – parempoolsel küljepeeglil.
  4. P5-Icon red circle 4Lenduvate mikroosakeste andur* – kindalaeka all.
  5. P5-Icon red circle 5Salongi temperatuuriandur – kasutatakse keskkonsooli füüsiliste nuppudega.

Õhukvaliteedisüsteemi Interior Air Quality System* kuulub ka õhukvaliteediandur, mis on paigaldatud kliimaseadme õhusissepääsuossa.

  1. * Lisavarustus/tarvik.