Automaatne kokkupõrkealarm teenusega Volvo Assistance

Kokkupõrkel teavitab auto sellest automaatselt Volvo Assistance või hädaabikeskust, mis saab välja saata hädaabi.

Volvo Assistance1

Auto ohutussüsteemi käivitumisel, näiteks õnnetuse korral, kui saavutatakse turvavöö eelpingutite või turvapatjade aktiveerumise tase, helistab auto automaatselt Volvo Assistance klienditeenindusele ja muu hulgas saadetakse auto asukohaandmeid sisaldav teade.

Volvo Assistance klienditeenindus püüab luua verbaalse kontakti auto juhiga ning teha selgeks kokkupõrke raskusastme ning selle, kas inimesed vajavad abi.
Volvo Assistance klienditeenindus võtab seejärel ühendust vajalike instantsidega (politsei, kiirabi, puksiirteenused jne).

Kui verbaalset ühendust ei saa luua, võtab Volvo Assistance klienditeenindus ühendust vastavate ametkondadega.

Avaliku hädaabinumbri eelisjärjekorda seadmine1

Süsteemi on võimalik seadistada nii, et auto helistab avaliku hädaabikeskuse numbril, mitte Volvo Assistance teenindusse. Vaadake eraldi juhiseid.

Hädaabikeskus2

Kui auto ohutussüsteem käivitub, nt avarii korral, mille puhul rakenduvad turvavöö pingutid ja turvapadjad, saadetakse automaatselt signaal otse hädaabikeskusesse.

  1. Hädaabikeskus püüab seejärel luua verbaalse kontakti auto juhiga ning teha selgeks kokkupõrke raskusastme ning selle, kas inimesed vajavad abi.
  2. Hädaabikeskus saadab vajaliku abi (politsei, kiirabi, puksiirteenused jne).

Hädaabinumber

Kokkupõrkehäire aktiveerimisel püüab süsteem luua ühenduse riigi Volvo Assistance klienditeenindusega. Kui see pole võimalik, suunatakse kõne piirkonna hädaabinumbrile.

  1. 1 Saada olevad teenused olenevad riigist.
  2. 2 Kehtib riikides, kus Volvo Assistance teenust ei pakuta.