Hoiatuse ja automaatpidurduse aktiveerimine ja desaktiveerimine tagurdamise korral*

Juht saab valida automaatpidurduse desaktiveerimise, kasutades Rear Auto Brake (RAB) ja Cross Traffic Alert (CTA)*. Hoiatussignaali saab eraldi desaktiveerida.

Hoiatussignaal

P5P6-22w22-iCup-Park Assist-Activate/deactivate

Hoiatussignaali aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks saab kasutada seda nuppu parkimiskaamera vaates.

  • Nupu tuli põleb – funktsioon on sisse lülitatud.
  • Nupu tuli on kustunud – funktsioon on välja lülitatud.

Automaatne pidurdus

P6-2037-XC40BEV-Rear Auto Brake button

Automaatpidurduse aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks saab kasutada seda nuppu parkimiskaamera vaates.

  • Nupu tuli põleb – funktsioon on sisse lülitatud.
  • Nupu tuli on kustunud – funktsioon on välja lülitatud.

Funktsioonid aktiveeritakse mootori igakordsel käivitamisel automaatselt.

  1. * Lisavarustus/tarvik.