Roolinupud püsikiirusehoidja funktsioonide jaoks

Valitud püsikiiruse hoidmise funktsiooni juhtida saab juhtida keskekraanil, kasutades vasakpoolset rooliratta nuppu. See kehtib kiirusepiiriku (SL1)*, automaatse kiirusepiiraja (ASL2), püsikiirusehoidja (CC3), Pilot Assist*, Intelligent Speed Assist ja Adaptive Cruise Control* korral.

VCC-23w46-steering wheel buttons
Püsikiirusehoidja funktsiooninupud
P5-Icon red circle 1P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5: Ooterežiimist – Aktiveerib valitud funktsiooni ja talletab praeguse kiiruse.P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5: Aktiivsest režiimist – Lülitab funktsiooni ooterežiimile.
P5-Icon red circle 2P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5: Ooterežiimist – Aktiveerib valitud funktsiooni ja taastab salvestatud kiiruse.P5-1507-Cruise Control, speed limiter, increase speed symbol 5x3,5: Aktiivsest režiimist – Suurendab salvestatud kiirust.
P5-Icon red circle 3Px-1717 - Steering wheel minus-button: vähendab talletatud kiirust.
P5-Icon red circle 4P6-2037-XC40BEV-Steering wheel left buttons, reduce distance: Vähendab pikivahet ees oleva sõidukiga.
P5-Icon red circle 5P6-2037-XC40BEV-Steering wheel left buttons, add distance: Suurendab pikivahet ees oleva sõidukiga.
P5-Icon red circle 6P6-2037-XC40BEV-Steering wheel left buttons, left arrow: Aktiveerib ja deaktiveerib Intelligent Speed Assist4.
P5-Icon red circle 7P6-2037-XC40BEV-Steering wheel left buttons, right arrow: Valitakse Pilot Assist* või Adaptive Cruise Control*.

 Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
  1. 1 Speed Limiter
  2. * Lisavarustus/tarvik.
  3. 2 Automatic Speed Limiter
  4. 3 Cruise Control
  5. 4 Funktsioon on saadaval vaid teatud riikides.