Alarm*

Alarm edastab kuuldava ja nähtava hoiatuse, kui keegi siseneb autosse kehtiva võtmeta, püüab varastada rehvi või autot pukseerida või rikkuda auto akut või hoiatussireeni.

Alarmituli

PX-2222-Alarm indicator
Lukustuse ja alarmi märgutuli asub armatuurlaua keskel, tuuleklaasi lähedal.

Punane märgutuli näitab alarmsüsteemi olekut:

 • Kustunud – signalisatsioon on välja lülitatud.
 • Vilgub üks kord kahe sekundi vältel – signalisatsioon on sisse lülitatud.
 • Kui alarm on välja lülitatud, vilgub märgutuli kiiresti maksimaalselt 30 sekundit või kuni süüteasend I on aktiveeritud – alarm on käivitatud.
Aktiveeritud alarm käivitub, kui:
 • uks, kapotikaas või pagasiruumi kaas avatakse1
 • salongis tuvastatakse liikumine (liikumissensori olemasolul*)
 • autot tõstetakse või seda pukseeritakse (kaldesensori olemasolul*)
 • aku on lahti ühendatud
 • sireeni ja auto vaheline ühendus katkestatakse.

Alarmisignaalid

Kui alarm hakkab tööle, teeb süsteem järgmist.
 • Sireen töötab 30 sekundit või kuni alarm välja lülitatakse.
 • Ohutuled vilguvad 5 minutit või kuni alarm välja lülitatakse.

Kui häire aktiveerimispõhjust ei lahendata, korratakse häiretsüklit kuni 10 korda1.

Liikumis- ja kallutusandurid*

Alarmi liikumissensor reageerib liikumisele auto sees2, samas kui kaldesensor reageerib auto kaldenurga muutumisele. Vähendatud alarmitaseme aktiveerimine aitab vältida alarmi käivitumist liikumise tõttu auto transportimise ajal, näiteks praamil.

Alarmi tahtmatu käivitamise vältimiseks:
 • Sulge autost lahkudes kõik aknad.
 • Sulge panoraamkatus.
 • Kui kliimasüsteem on kasutusel - suuna õhuvool nii, et see ei ole suunatud salongi ülaossa.

Alarmi taset saab vähendada ka keskekraanil.

Tähised ja teated

TähisTeadeSpetsifikatsioon
P6-20w37-DIM-KeyNotFound
Alarmsüsteemi rike Vajab hooldustvõtke ühendust töökojaga (soovitame volitatud Volvo teenindust).

 Märkus

Ärge püüdke alarmsüsteemi komponente ise remontida ega muuta. Selline tegevus võib mõjutada kindlustustingimusi ja alarmi tööd.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Kehtib teatud mudelitel.
 3. 2 Kliimaseadme õhuvoogu võidakse tajuda liikumisena.