Tuuleklaasi soojenduse aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Soojendusega tuuleklaas võimaldab aknalt kiiresti udu ja jää eemaldada.

Tuuleklaasi soojenduse aktiveerimine ja inaktiveerimine keskkonsooli abil

Keskkonsoolil on füüsiline nupp tuuleklaasi soojenduse kiireks kasutamiseks.

P5/P6-1746–Climate–Physical button windscreen
Nupp keskkonsoolil.
Vajutage korduvalt nuppu, et lülituda kolme järgmise taseme vahel.
  • Tuuleklaasi soojendus on sisse lülitatud.
  • Tuuleklaasi soojendus ja maksimaalne sulatus on sisse lülitatud.
  • Väljalülitatud.
Soojendusega tuuleklaas ja maksimaalne sulatus lülitatakse sisse/välja ning nupu märgutuli süttib/kustub.

Tuuleklaasi soojenduse aktiveerimine ja inaktiveerimine keskekraani abil

Kliimakuva avamiseks puudutage keskekraani allosa keskel asuvat temperatuurinuppu.
P6-XC40BEV-2037-Climate- Button windshield heat
Vajutage tuuleklaasi soojenduse nuppu.
Soojendusega tuuleklaas lülitatakse sisse/välja ning nupu märgutuli süttib/kustub.

 Märkus

Kolmnurksel ala tuuleklaasi kummaski servas ei ole elektrisoojendust ja jää võib seal kauem sulada.

 Märkus

Tuuleklaasi elektrisoojendus võib mõjutada transponderite ja muude sideseadmete tööd.
  1. * Lisavarustus/tarvik.