Auto käivitamine ja autoga liikumine pärast ohutusrežiimi rakendumist

Kui auto on ohutusrežiimis, võib püüda süsteemi lähtestada, et käivitada ja liigutada autot lühikese vahemaa jooksul, näiteks ohtlikus liiklusolukorras.

Lähtestage ja käivitage auto pärast ohutusrežiimi rakendumist

Kontrollige auto üldist seisukorda kahjustuste suhtes ja kas on kütust lekkinud. Ka kütuselõhna ei tohi olla.

Kui kahjustus on väike ja kontrollimisel kütuselekkeid ei avastatud, võib püüda autot käivitada.

 Hoiatus

Kui juhi ekraanil kuvatakse teade Safety mode Vt kasutusjuhendit ja tunnete kütuse lõhna, ärge mitte mingil juhul üritage autot uuesti käivitada. Väljuge kohe autost.
Lülitage mootor käsitsi välja.
Üritage autot käivitada.
Auto elektroonika kontrollib süsteeme ja proovib jätkata tavapärast toimimist.

 Oluline

Teate Safety mode Vt kasutusjuhendit püsimisel ekraanil ei ole sõidukiga sõitmine ega sõiduki pukseerimine lubatud ning selle asemel tuleb tellida sõiduki äravedu. Varjatud kahjustused võivad muuta auto sõidu ajal juhitamatuks, isegi kui auto tundub väljastpoolt sõidukõlbulik.

Autoga liikumine pärast ohutusrežiimi

Kui juhiekraanile ilmub pärast käivitamise proovimist teade The car is now in normal mode, võib autot ohtlikust asendist ettevaatlikult edasi liigutada.
Ärge liigutage autot rohkem kui vajalik.

 Hoiatus

Ohutusrežiimil olevat autot ei tohi pukseerida. Auto tuleb treileril ära vedada. Volvo soovitab lasta auto vedada volitatud Volvo teenindusse.