Liiklusmärkide tuvastamise funktsiooni piirangud*

Liiklusmärkide teabe funktsioon võib olla teatud olukordades piiratud.

Funktsioon on saadaval vaid teatud riikides.

Näited asjadest, mis võivad funktsiooni toimimist vähendada, on järgmised.
 • Loetamatuks muutunud märgid
 • Kurvidel asetsevad märgid
 • Ärapööratud või kahjustatud märgid
 • Kõrgele sõidutee kohale paigaldatud liiklusmärgid
 • Täielikult/osaliselt varjatud või halva asukohaga liiklusmärgid
 • Üleni või osaliselt jää, lume ja/või poriga kattunud märgid
 • Digitaalsed teekaardid on aegunud, ebatäpsed või ei sisalda kiirusteavet1
 • internetiühendus puudub.
 • kinnitus rakendusele Google Maps2.

 Märkus

Teatud turgudel on liiklusmärkide teabe kuvamise funktsioon saadaval ainult koos kaardiandmetega.

 Märkus

See funktsioon kasutab auto kaamera- ja radariüksust, millel on teatud üldpiirangud.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Kaardiandmed koos kiirusteabega pole kõigis piirkondades saadaval.
 3. 2 Lisateave on saadaval Maps Privacy center.