Funktsiooni Pilot Assist* ooterežiim

Pilot Assist ja Adaptive Cruise Control1 saab välja lülitada ja ooterežiimi seada. See võib toimuda automaatselt või juhi kaasabil.

Ooterežiim tähendab, et funktsioon valitakse juhiekraanil, aga seda ei aktiveerita. Funktsioonid ei kontrolli kiirust, kaugust eessõitvast sõidukist, ega paku roolimisabi.

Ooterežiim juhi sekkumisel

Pilot Assist inaktiveeritakse ja seatakse ooterežiimi, kui juhtub järgmine:
 • juht vajutab pidurit;
 • käigukang liigutatakse asendisse N;
 • suunatulesid kasutatakse kauem kui 1 minut;
 • juht kasutab salvestatud kiirusest suuremat kiirust rohkem kui 1 minuti vältel;

Sõidukiiruse ajutine suurendamine näiteks möödasõiduks ei mõjuta püsikiirushoidiku seadeid – viimati salvestatud sõidukiirus taastub, kui gaasipedaal vabastatakse.

 Hoiatus

 • Kui Adaptive Cruise Control on ooterežiimis, peab juht sekkuma ja rooli keerama ning valima ise nii sobiva kiiruse kui ka kauguse eesolevast sõidukist.
 • Kui ilma roolimisabita Adaptive Cruise Control on ooterežiimis ja auto jõuab eesolevale sõidukile liiga lähedale, võib pikivahe hoiatuse funktsioon* juhti lühikesest pikivahest hoiatada.

Automaatne ooterežiim

 Hoiatus

Automaatses ooterežiimis hoiatatakse juhti helisignaaliga ja juhiekraanil kuvatakse teade.
 • Juht peab seejärel muutma auto kiirust, vajaduse korral vajutama pidurit, autot roolima ja säilitama teistest sõidukitest ohutu vahemaa.
Automaatse ooterežiimi võib aktiveerida ühel alltoodud viisidest.
 • Üks süsteemidest, millest Pilot Assist sõltub, lõpetab töötamise, nt stabiilsuskontroll / libisemisvastane 2.
 • Juhiukse avamisel.
 • Juht avab turvavöö.
 • Pöörete arv on liiga madal/kõrge.
 • Ühel või mitmel rattal kaob juhitavus.
 • Piduri temperatuur on kõrge.
 • Seisupidur on peal.
 • Kaamera- ja radariüksused on kaetud näiteks lörtsi või tugeva vihmaga (kaamera lääts/raadiolained on tõkestatud).
 • Kiirus on väiksem kui 5 km/h (3 miili tunnis) ja Pilot Assist ei suuda tuvastada, kas eesolev sõiduk on seisev sõiduk või muu objekt, nagu lamav politseinik.
 • Kiirus on alla 5 km/h (3 miili tunnis) ja eesolev sõiduk keerab ära, mille tõttu ei ole funktsioonil Pilot Assist enam järgitavat sõidukit.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.
 3. 2 Electronic Stability Control