Kaamera ja radariüksuste tähised ja sõnumid

Allpool on esitatud mõned näited juhiekraanil kuvatavatest sõnumitest ja tähistest, mis puudutavad kaamerat ja radarit.

Andur blokeeritud

P6-2037-XC40BEV-User manual symbol

Kui juhiekraanil kuvatakse see tähis ja teade, tähendab see, et kaamera- ja radariüksused ei suuda tuvastada auto ees teisi sõidukeid, jalgrattureid, jalakäijaid ega suuri loomi ning auto kaamera- ja radaripõhised funktsioonid võivad olla häiritud.

Järgmises tabelis on toodud näited kuvatava teate võimalikest põhjustest koos vastava tegevusega.

PõhjusTegevusjuhis
Radariüksuse ees olev pind on määrdunud või jää või lumega kaetud.Puhastage radariüksuse ees olev pind mustusest, jääst või lumest.
Kaameraüksuse ees olev tuuleklaasi pind on määrdunud või jää või lumega kaetud.Puhastage kaameraüksuse ees olev tuuleklaasi pind mustusest, jääst ja lumest.
Paks udu ja tugev vihm või lumi võivad radarisignaale või kaameravaadet blokeerida.Tegevus puudub. Mõnikord ei tööta üksus tugevas vihmas või lumes.
Teelt pärit vesi või lumi pritsib üles ja blokeerib radarisignaale või kaameravaadet.Tegevus puudub. Mõnikord ei tööta üksus väga märjal või lumisel teel.
Tugev vastutulev valgusTegevus puudub. Kaameraüksus taaskäivitatakse paremates valgustingimustes automaatselt.