Air Quality rakendus

Rakendus Air Quality on teenus, mis visualiseerib aja jooksul lenduvate mikroosakeste mõõdetud sisaldust autos ja autost väljas.

Kliimaandur mõõdab salongis PM2,5 osakesi (osakesi, mis on väiksemad kui 2,5 µm)1. Saasteainete sisaldust väljaspool autot mõõdetakse väliste teenustega ja see põhineb modelleeritud andmetel.

  1. 1 Õietolmu andmete kättesaadavus varieerub turust sõltuvalt.