Käivitus- ja lukustussüsteemide antennide asukohad

Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteemi antennid* on autosse sisse ehitatud.
16w17 - SPA - S90 - Antenna placement
Antennide asukohad:
P5-Icon red circle 1Tunnelkonsooli esiosa topsihoidiku all
P5-Icon red circle 2Tagumise vasakpoolse ukse ülemises esiosas1
P5-Icon red circle 3Tagumise parempoolse ukse ülemises esiosas1
P5-Icon red circle 4Pakiruumis1

 Hoiatus

Siirdatud südamestimulaatoriga isikud peavad püsima antennidest vähemalt 22 cm (9 tolli) kaugusel, et hoida ära südamestimulaatori ja võtmesüsteemi vahelist häiringut.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Ainult autodes, millel on võtmeta käivitus- ja lukustussüsteem*.