Võtmeta lukustamine ja lukustuse avamine puutetundlikelt pindadelt*

Võtmeta lukustamise ja luku avamise funktsiooniga ei ole vaja võtme nuppe kasutada – võti peab olema lihtsalt auto lähedal. Auto lukustatakse või avatakse lukust ukse käepidemel oleva puutetundliku pinna abil.

Puutetundlikud pinnad

Ukse käepide

Uste välimised käepidemed sisaldavad lukustamiseks pilu, sisemine käepide seevastu sisaldab lukust avamiseks puutetundlikku pinda.

P5-1519-Door handle with Touch-sensitive areas
  1. P5-Icon red circle 1Puutetundlik süvend lukustamiseks
  2. P5-Icon red circle 2Puutetundlik pind lukust avamiseks

 Märkus

Korraga tohib aktiveeritud olla ainult üks puutetundlik pind. Kui puudutate luku pinda ja võtate käepidemest kinni ühel ajal, võite anda topeltkäske. See tähendab, et soovitud toimingut (lukustamine/lukust avamine) ei käivitata või see käivitub hiljem.

Pakiruumi kaane käepide

Pakiruumi kaane käepideme all on kummikattega surveplaat, mida kasutatakse ainult luku avamiseks.

 Märkus

Võtke arvesse, et kui võti on tööulatuses, siis võib süsteem autopesulas aktiveeruda.
  1. * Lisavarustus/tarvik.