Kokkupõrke vältimise funktsioon aitab vältida kokkupõrget juhi pimenurgas asuva sõidukiga*

Kokkupõrke vältimise1 funktsioon aitab juhti, kes ei märka, et auto hakkab sõidurajalt kõrvale kalduma, kui samal ajal läheneb kas tagant või pimealast sõiduk.
P5-1717 - Blind Spot Information Systems with steering assistanse
Funktsioon aitab autot tagasi õigele sõidurajale roolida.
  1. P5-Icon red circle 1Teine sõiduk pimealas
  2. P5-Icon red circle 2Teie auto

Funktsioon suudab aidata isegi siis, kui juht vahetab sõidurada tahtlikult, kasutades suunatulesid, kuid ei märka lähenevat sõidukit.

Funktsioon on aktiivne, kui auto kiirus on 60–140 km/h (37–87 mph) maanteel, kus on selgelt nähtav teemärgistus.

Küljepeeglite lambid vilguvad roolimisega samal ajal. Kuulda on ka helisignaali.

Funktsiooni sekkumise korral kuvatakse juhiekraanil teade.

 Hoiatus

Eelseisvast kokkupõrkest tingitud hoiatused ja roolimisabi toimuvad alati väga hilja.

 Märkus

See funktsioon kasutab auto kaamera- ja radariüksust, millel on teatud üldpiirangud.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Collision Avoidance